preuzmi
"Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!"

Zahvalnica