PeaceDove
"Kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći svijet će upoznati mir." Jimi Hendrix

Tjedan mira