Vijeće učenika


Vijeće učenika čini po jedan predstavnik svakog odjela u školi kojeg biraju učenici. Aktivnosti Vijeća učenika će se odvijati tijekom cijele školske godine, a posebna pozornost će se posvetiti:

‒        informiranju Školskog odbora škole i drugih tijela upravljanja o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu Školskog odbora

‒        sudjelovanju u radu tima za prevenciju nasilja u školi

‒        informiranje i edukacija kroz sastanke o značaju Indeksa inkluzivnosti

‒        razmatranju školskog uspjeha i predlaganju mjera za unaprjeđenje uspjeha u učenju i vladanju (natjecanje u disciplini)

‒        sudjelovanju u akciji prikupljanja humanitarne pomoći

‒        sudjelovanju učenika u planiranju i realizaciji nastavnih programa iz pojedinih predmeta

‒        sudjelovanju učenika u planiranju i realizaciji slobodnih aktivnosti u školi

‒        utvrđivanju i realizaciji prava i dužnosti svih učenika

‒        unaprjeđenju odnosa na relaciji nastavnik-učenik

‒        sudjelovanju učenika u realizaciji izvannastavnih aktivnosti u školi (kviz znanja za učenike)

‒        realizaciji zadaća koje će se nametnuti tijekom školske godine.

 

Share This: