POSLOVNA INFORMATIKA


Prateći realne potrebe tržišta, uvodimo novo zanimanje – EKONOMIST – POSLOVNA INFORMATIKA!

U posljednje je vrijeme osobito izražena potreba za stručnjacima u poslovnoj informatici koji osim dobroga poznavanja područja ekonomije i menadžmenta, poznaju mogućnosti primjene informacijskih tehnologija u poslovnim procesima, a ujedno posjeduju znanje i sposobnost neposredno sudjelovati u aktivnostima razvoja poslovnih informacijskih sustava. Prepoznavši taj trend, Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar u školskoj 2020./21. uvodi NOVI SMJER: EKONOMIST – POSLOVNA INFORMATIKA.

Cilj programa za zanimanje ekonomist – POSLOVNA INFORMATIKA jest stjecanje odgovarajućih znanja o strukturi i osnovnim elementima poslovnoga procesa, razvijanje sposobnosti i usavršavanje vještina koje će omogućiti precizno prepoznavanje potrebe i pravilan izbor tehnologije koja će na primjeren i financijsko učinkovit način odgovoriti zahtjevima poslovnoga procesa primjenom informacijskih tehnologija.

Kroz četverogodišnji obrazovni program POSLOVNE INFORMATIKE učenici stječu teorijska i praktična znanja o primjeni suvremenih informatičkih koncepata u ekonomskim područjima kao što su računovodstvo, financije i bankarstvo, turizam, menadžment,marketing i sl. Bit će osposobljeni za kreativno rješavanje problema, donošenje i provedbu odluka u različitim područjima poslovanja kroz primjenu poslovne informatike, i na taj način sebe učiniti konkurentnim u globalnome tržišnom okružju. Završivši ovaj program, učenici će, primjerice, moći:
 sudjelovati u projektiranju i provedbi poslovnih informacijskih sustava
 razvijati različite programske aplikacije
 realizirati i održavati različite vrste baza podataka
 obavljati poslove elektronskog poslovanja, administracije računalnih mreža
 raditi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

 

Share This: