Izvanredni polaznici


NAPUTAK ZA IZVANREDNE POLAZNIKE:

 

Kandidat uz prijavu, koju možete preuzeti ovdije, prilaže :

  • rodni list,
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole,
  • vjenčani list (za osobe s promijenjenim prezimenom).

 

Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

Kandidat može prekvalificirati najviše tri razreda u jednoj školskoj godini.

Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u

jednom roku nije ograničen.

 

Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok na oglasnoj ploči u školi i na web stranici

škole.

 

Uplate za ispite vršiti na žiro račun :

Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar

Žiro račun: 3380002200005953

Vrsta prihoda: 722611

Općina: 180

Proračunska organizacija: 1703003

 

Sva uplata mora se iskoristiti u tekućoj školskoj godini, u suprotnom to su izgubljeni novci.

U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon izmirenih uplata i položenih svih

ispita iz prethodnog razreda.

Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom nedovoljan (1). Ispit može

polagati u sljedećem roku uz ponovno plaćanje.

 

 

Share This: