Aktivi i sekcije


U stručnim vijećima (aktivima) organizirano djeluju nastavnici istog predmeta ili istog

odgojno-obrazovnog područja. Svaki aktiv ima svoj godišnji program rada u kojem dominira

problematika vezana za:

 • izradbu izvedbenih i operativnih programa
 • pripremanje nastave
 • indeks inkluzivnosti-prigodne teme
 • nabavljanje, čuvanje i korištenje nastavnih pomagala i učila
 • ostvarivanje povezanosti teoretske i praktične nastave
 • permanentno stručno, pedagoško-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika
 • praćenje napredovanja i ocjenjivanja učenika
 • aktualiziranje sadržaja metode i oblika rada u okviru dotičnog predmeta ili područja.

Stručni aktivi rade na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje dvaput u

svakom polugodištu. Stručni aktiv čine svi nastavnici pojedinog nastavnog predmeta ili

skupine srodnih nastavnih predmeta.

 

U školskoj 2014./2015. godini u našoj školi djeluju sljedeći stručni aktivi i sekcije:

1. stručni aktiv profesora hrvatskoga jezika

 • novinarska sekcija
 • dramsko-recitatorska sekcija
 • kreativna radionica Hrvatski plus
 • sekcija školskog zbora

2. stručni aktiv profesora stranih jezika (engleski, njemački, francuski)

3. stručni aktiv profesora matematike i informatike

 • matematičko-informatička sekcija

4. stručni aktiv profesora ekonomske skupine predmeta i pravne skupine predmeta

 • ekonomska i pravna sekcija

5. stručni aktiv profesora povijesti i geografije

 • sekcija za povijest, geografiju i ekologiju

6. ekološka sekcija 

 • stručni aktiv biologija-kemija-energetika-tehnologija

7. stručni aktiv profesora vjeronauka, sociologije i psihologije

8. stručni aktiv profesora tjelesne i zdravstvene kulture.

 

Stručni aktiv profesora hrvatskoga jezika

Karolina Vrljić, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika, predsjednica aktiva

Zdenka Leženić, prof. hrvatskoga jezika

Ljerka Vrdoljak, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika

Draženka Penavić, prof. hrvatskoga jezika

Marieta Leutar, prof. hrvatskoga jezika, knjižničarka

 • Novinarska sekcija i Dramsko-recitatorska sekcija

Draženka Penavić, prof. hrvatskog jezika

Ljerka Vrdoljak, prof. hrvatskog i njemačkog jezika

 • Kreativna radionica Hrvatski plus

Voditelj sekcije je Zdenka Leženić, prof. hrvatskog jezika.

 • Školski zbor 

Voditelj sekcije zbora je Marieta Leutar

Stručni aktiv profesora stranih jezika

Olgica Zovko,

prof. engleskoga jezika, predsjednica aktiva

Draženka Karačić,

prof. engleskoga jezika

Karolina Vrljić, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika

Ljerka Vrdoljak,

prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika

Anđelka Radić,

prof. engleskoga jezika

Antonija Nikolić, prof. francuskoga jezika

Stručni aktiv profesora matematike i informatike

Predsjednik aktiva: Rajič Zoran, prof. matematike

Članovi aktiva: 1. Zoran Rajič ,prof. matematike ( predsjednik aktiva )

2. Lidija Berberović, prof. informatike ( web stranica )

3. Ana Šutalo , prof. matematike ( matematička sekcija , zapisničar )

4. Silvija Džidić-Ćorić , prof. informatike

5. Vida Pehar, prof. matematike

6. Kristina Čarapina, prof. informatike

 • Matematička sekcija

Voditelj sekcije Ana Šutalo, prof. matem.

Stručni aktiv profesora ekonomske skupine predmeta i pravne skupine predmeta

Predsjednica aktiva Dragana Barbarić,prof.

Ekonomska i pravna sekcija

Nikolina Margeta, prof.

Žana Divić prof.

Bernardica Milićević, prof.

Ines Bašić, prof

Vanja Ćorić, prof.

Kornelija Marijanović, prof. ; Ivana Rosić

prof ; Dragana Barbarić prof.

Kornelija Marijanović, prof.

Tatjana Raspudić, prof.

Sanja Bevanda prof.

Ivanka Aničić, prof.

Stručni aktiv profesora povijesti , geografije i vjeronauka

Mr. sc. Ivica Glibušić, prof.

Julija Beljo, prof. geografije

Zorica Miloš,prof. vjeronauka

 • Sekcija za povijest, geografiju i ekologiju

Mr. sc. Ivica Glibušić, prof.

Julija Beljo, prof. geografije

Stručni aktiv biologija-kemija-energetika-tehnologija

Tanja Vrljić, prof. kemije i biologije (predsjednik aktiva)Marela Marić, prof. energetike i

tehnologije (zapisničar)

 • Ekološka sekcija

Marela Marić Tanaj Vrljić

Stručni aktiv profesora sociologije i psihologije

Zdravko Kordić, prof. sociologije

Blago Rezić prof. psihologije

Stručni aktiv profesora tjelesne i zdravstvene kulture

Goran Prodanović, prof. i predsjednik aktiva

Viktor Blagojević prof.