Zanimanja


UPIŠI EKONOMSKU!

 

Ekonomist ||  Komercijalist ||  Administrativni tajnik || Upravni referent


 

Nastavni predmeti značajni za upis učenika  u ekonomsku:

 

HRVATSKI JEZIK

 

Hrvatski_jezik2Hrvatski jezik skupni je naziv za nacionalni standardni jezik Hrvata, te za skup narječja i govora kojima govore ili su nekada govorili Hrvati. Njime govori oko 5,546.590 ljudi.

Hrvatski je službeni jezik Republike Hrvatske te jedan od tri službena jezika Bosne i Hercegovine i jedan od 24 službena jezika Europske unije.

 


STRANI JEZICI


seEngleski jezik je nastao iz jezika germanskih plemena koja su se u kasnom starom vijeku naselila na jugoistoku otoka Velike Britanije.

S razvojem britanskog kolonijalnog carstva, u područjima koja je kolonizirala njen je jezik postajao dominantan, a često i službeni.

 

 


NJENjemački jezik pripada velikoj skupini indoeuropskih jezika,a točnije rečeno, pripada skupini germanskih jezika.

Njemački jezik je službeni jezik u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj te Lihtenštajnu.

 Njime govori 90 milijuna ljudi u 38 država svijeta.

 


MATEMATIKA


matematikaMatematika se počela razvijati prije više tisuća godina, još u doba starih Egipćana. Poslije se proširila u Grčku i grčko-rimski svijet. Osim toga, aktivno se razvijala u Kini i Japanu.

Razvila se iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, mjerenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji. Ove tri primjene mogu se dovesti u vezu s grubom podjelom matematike na izučavanje strukture, prostora i izmjena.


POVIJEST


povPovijest označava prošlu zbilju. Povijest može podrazumijevati samo ljudsku prošlost, u cjelini ili od nastanka civilizacije (prethodno je pretpovijest ili prapovijest). Također se govori o povijesti u širem smislu, obuhvaćajući ne samo ljudsku prošlost, nego i povijest Zemlje ili cijelog svemira.

 

 


ZEMLJOPIS


globusGeografija (grč. γεωγραφία), znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine. Naziv potječe iz klasične starine, a upućuje na prvotno značenje geografije, pa je prema tome nastala i riječ zemljopis. 

Najprihvatljivija definicija geografije bila bi da je to znanost koja proučava međuovisnost utjecaja prirodnih i društvenih procesa, uzročno objašnjavajući i niz pojava na Zemlji.

 

 

INFORMATIKA 

unnamed

Informatika je područje ljudskog djelovanja koje se bavi proučavanjem, razvojem i uporabom postupaka i uređaja za automatski prijenos i obradu podatakaPojam informatika je nastao spajanjem riječi informacija i automatika.Informatika je znanost više teoretske prirode, ali se zato detaljno bavi softverom i strukturiranjem, obradom, pretvaranjem, pohranjivanjem i prijenosom informacija.

 

 


Share This: