Administrativni tajnik


AT

 

Opis zanimanja

Kroz četverogodišnje obrazovanje administrativni tajnik osposobljava se za obavljanje administrativnih poslova:

– u privatnim poduzećima

– stručnim službama poduzeća

– raznim uredima

– tijelima uprave

– u svim javnim ustanovama.

Organizacija nastave:

– teorijska u specijaliziranim učionicama i kabinetima (5 dana)

– stručna praksa (tijekom ljetnih praznika).

Nastavak školovanja

Vrijedno je spomenuti da nastavni plan administrativnih tajnika omogućava stjecanje jezične kulture i široke izobrazbe – osim hrvatskoga (4 sata) i poslovnoga jezika uče i dva strana jezika te imaju skupinu stručnih predmeta: stenografiju, stenodaktilografiju, birotehniku, trgovačko i radno pravo – što im uvelike otvara put studiranju jezika, prava te drugih fakulteta društvenih znanosti.

Nastavni predmeti i tjedni broj sati za sve četiri godine školovanja:

Red. br.NASTAVNI PREDMETTjedni broj sati - 1.raz
Tjedni broj sati - 2.raz.Tjedni broj sati - 3. razTjedni broj sati - 4. raz.
1.Htvatski jezik4441
2.Strani jezik I.
Strani jezik II.
3
2
3
2
3
2
3
2
3.Povijest222-
4.Vjeronauk / Etika1111
5.Geografija22--
6. Tjelesna i zdravst. kultura2222
7.Matematika222-
8.Biologija2---
9.Sociologija---2
10.Gospodarstvo-2-
11.Poduzetništvo---2
12.Politika--2-
13.Psihologija rada-2--
14.Informatika i poslovni informacijski sustavi22-22
15.Tehnika komuniciranja--22
16.Radno pravo---2
17.Trgovačko pravo---2
18.Birotehnika53--
Stenografija43--
Stenodaktilografija--55
Izborni predmet1222
UKUPNO32 303131
STRUČNA PRAKSA
ZAVRŠNI ISPT
-
-
42
-
42
-
42
42