Komercijalist


KOM

 

Opis zanimanja

Stjecanjem četverogodišnje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist otvaraju se široke mogućnosti zapošljavanja:

  • u poslovima nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim tvrtkama u unutarnjoj i vanjskoj trgovini
  • u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i drugim skladištima
  • u poslovima vanjske trgovine u razmjeni roba i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Organizacija nastave:

  • teorijska (4 dana)
  • stručna praksa (1 dan tjedno).

Nastavak školovanja:

na visokim školama i fakultetima iz područja: ekonomije, vanjske trgovine, marketinga, turizma.

Nastavni predmeti i tjedni broj sati po predmetima za sve četiri godine školovanja

Red. br.NASTAVNI PREDMETTjedni broj sati - 1.raz
Tjedni broj sati - 2.raz.Tjedni broj sati - 3. razTjedni broj sati - 4. raz.
1.Htvatski jezik3333
2.Strani jezik3333
3.Povijest22--
4.Vjeronauk / Etika1111
5.Geografija22--
6. Tjelesna i zdravst. kultura2222
7.Politika i gospodarstvo--2-
8.Matematika2333
9.Informatika222-
10.Poznavanje robe333-
11.Trgovinsko poslovanje3343
12.Poslovne komunikacije2---
13.Prijevoz, špedicija i osiguranje--2-
14.Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja---3
15.Poduzetništvo---3
16.Promidžbene aktivnosti---2
17.Osnove trgovačkog prava---2
18.Izborni predmet2222
UKUPNO27262726
STRUČNA PRAKSA - godišnje245245245210

 

Share This: