MAŠKARE


Ti ne znaš da sam sinoć
u maškarama bila
pripoznao me nisi
u vrići sam se krila.
A ja sam tebe čeka
prid vrati od portuna
pripozna sam te odmah
u vešti od lancuna.
Maškare, ča mogu maškare…

Share This: