Raspored ispita za izvanredne polaznike u siječanjskome roku


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA JOZE MARTINOVIĆA MOSTAR

Kralja Tomislava br.1.

tel./fax.: (036) 310-846

ekonomskaskola@hotmail.com

 

ur.br.: 01-01-05-19-1/21

Mostar, 12. siječnja 2021. godine

Na temelju dobivenog odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, ur. br.: 05-02-34-1885/20 od 24. rujna 2020. godine, Srednja ekonomska škola Joze Martinovića oglašava sljedeći:

izvanredni 2021 siječanj

Ravnateljica

Ivana Novak

 

 

Share This: