Naši učenici u organizaciji jednodnevnog izleta..


Učenici ekonomske škole, nakon obrađenog poglavlja Organizacija i organiziranje, iz predmeta Poduzetništvo imali su zadatak organizirati jednodnevni izlet. Na zadane destinacije učenici su trebali napraviti plan puta i uraditi kalkulaciju, pa pogledajmo njihove radove

Mljet_1_a

Narona_Humac_Kravica_1_a

NP_Krka_1_a

Otok_Mljet_1_b

Plitvice_1_a

Plitvice_1_b

Share This: