Očuvanje zdravlja – samopregled dojke


U utorak 28.1.2020. godine posjetili su nas članovi udruge „NVO Novi pogled” i održali predavanje na temu „Očuvanje zdravlja – samopregled dojke”.
Profesorice Tanja Goluža i Maja Memić objasnile su zašto je samopregled dojki bitan te što treba tražiti prilikom samopregleda. Uputile su nas u postupke samopregleda te kada treba početi poduzimati zaštitne mjere.
RANO OTKRIVANJE SPAŠAVA ŽIVOT

Share This: