Vijeće učenika u posjeti udruzi „Minores“


»Jedna noć pod zvijezdama« je dio velike svjetske kampanje spavanja na otvorenom« (World’s Big Sleep Out campaign – WBSO) koju je podržalo 60 svjetskih metropola – London, New York, Chicago, Dublin, Rijeka… i time su na globalnoj razini iskazali svoju podršku beskućnicima. Vijeće učenika naše škole je pokrenulo humanitarnu akciju od 9.12.-17.12.2019.godine za udrugu „Minores“ koja pruža pomoć beskućnicima i socijalno ugroženim osobama grada Mostara.

Prikupljena sredstva smo usmjerili na kupovinu higijenskih potrepština i donaciju u iznosu 250 KM na ime udruge „ Minores“.

Aktivirali smo učenike motivirane za rad, svojim idejama pokrenuli su jednu novu energiju, te poslali snažnu moralnu poruku budućim mladim generacijama naše škole.

Profesoricama, učenicima i roditeljima koji su nam dali svoju podršku i aktivno sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji Vijeće učenika se zahvaljuje.                                                                   Vijeće učenika

Share This: