“Sad je vrijeme milosti!”


Rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! 

 

“Ovo je vrijeme milosti i molitve, vrijeme čekanja i darivanja. Bog vam se daje da ga ljubimo iznad svega.” ( Iz Gospine poruke)

 

420-Small

 

Isuse, Ti si Bog, a znojiš se krvavim znojem i trpiš. Trpiš sam. Želiš do kraja vršiti volju Očevu.

“Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež. Ali neka ne bude moja, nego Tvoja volja” 

 

 

Isus-pred-Pilatom-350x300_c


Pilat izvodi Isusa pred narod i govori: “Evo čovjeka!” (lat. Ecce homo!)

I Pilat reče Židovima: “Evo vam kralja!” “Smakni ga! Smakni! Razapni ga!2 – vikali su oni. “Vašega kralja da razapnem?” – reče im Pilat. Mi nemamo drugoga kralja osim cara”, odgovoriše glavari svećenički. Tada im ga predade da se razapne. (Iv 19, 12-17).

 

 

The Passion of the Christ (2004) - Bicevanje 

160 krvavih udaraca bičem. Isus udarce nije uzvratio, nije psovao, nije mrzio.
Molio je za svoje mučitelje:

“Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine” (Lk 23, 34).

 

 

 

11026102_10153241839524490_1067240752403792547_o


…koji je za nas trnjen okrunjen bio!
 Pošto su od trnja spleli krunu, nataknuli su je na Isusovu glavu. Počeli su ga pozdravljati: “Zdravo, kralju židovski.”Pošto su mu se izrugali, svukli su s njega grimiz i obukli mu njegovu odjeću. Zatim su ga izveli van i poveli da ga razapnu (Mk 15, 16-20; Mt 27, 27-31; Iv 19, 2-5).

 

 

5c8f80a359f691933e7d


Gospodin naš Isus Krist, osuđen na smrt nosio na Kalvariju preteški drveni križ.

A on se, noseći križ, uputio k mjestu Lubanji, što se hebrejski naziva Golgotom. I na tom su ga mjestu razapeli (Iv 19, 17-18).

 

 

The Passion of the Christ (2004) - Raspece
“Eloi, Eloi, lama sabaktani?”, što znači: “Bože moj, zašto si me ostavio?” Ispustivši snažan krik, Isus je izdahnuo… Satnik koji je stajao pred njim, videći da izdiše, reče: “Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji” (Lk 23, 33; Mk 15).

 

 

On je u svojem tijelu ponio grijehe naše na drvetu križa, da više ne bismo živjeli grijehu, nego pravednosti. Njegovim ste ranama i Vi ozdravljeni (1 Pt 2, 24-25).

 

 

 

Share This: