Dani kruha i zahvalnosi za plodove zemlje

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje tradicionalno se obilježavaju svake godine u našoj školi. To prvenstveno činimo kako bismo zahvalili Bogu na plodovima, darovima i radostima života. U davna vremena nije bilo kruha, ljudi su ga jeli samo za blagdane. Kruh je bio skup, posebno pšenični te su ga […]


KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU KORONAVIRUSA (Covid-19)

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNK”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se: