KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU KORONAVIRUSA (Covid-19)

Sukladno Naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva br. 01-33-4670/20 od 20. kolovoza 2020., Preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva br. 01-33-4671/20 od 20. kolovoza 2020., Preporuci za škole u kontekstu virusa COVID-19 za školsku 2020./21. godinu Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ-a broj: 06-02-33-301/20 od 19. kolovoza 2020. te člancima 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (Službene novine HNŽ-a, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) te spisima Škole donosi se Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19) Srednje ekonomske škole Joze Martinovića Mostar.


Riznica 2020.

Dragi naši učenici i profesori, naši vjerni čitatelji, ponosno vam predstavljamo 14. izdanje naše Riznice.